Pro 4 - Eriks nye Hjemmeside

Gå til indhold

Hoved menu:

Pro 4

Svulstige > Protokulater
 
Gruppearbejde med det formål at udarbejde Protokulat 4 til Lovene for Svulstige Alkoholiske Sutter
Gruppen betår af Broder Axel og Erik
 
Det har fra den tidligste morgen været således at Formanden udpeges af den afgående Formand.
 
En Formand kan kun sidde på formandsposten i et år, fra generalforsamling til generalforsamling. Alle Brødres skal opfordres til at tage Formandsposten, før man kan begynde forfra i Broderkredsen.
 
Nå en Broder bliver opfordret af den siddende Formand, til at overtage posten, er der to muligheder. 
Han kan sige ja tak og lægge hele sin ildhu i opgaven.  Det koster ham som regel noget der minder om en kasse humle.
Af forskellige grunde kan der så være de Brødre der siger nej tak.  Det koster ham som regel noget der minder om en kasse humle.  Der kan være forskellige grunde til at man siger nej tak.  Arbejdsmæssige, helbedsmæssige o.s.v., men det er jo ikke noget man skal lægge sig i.
 
Der er en grund til at der i alle sammenhænge har været talt om en kasse humle, og det var den stiftende forsamlings tro på at det ville nogenlunde sammenfaldende med fremmødet af Brødre på generalforsamlingen.
 
Der har på det seneste været debat om at kunne tage tidligere Formands-emner i brug igen.
Der har også været tilløb til at en afgående Formand har forsøgt at finde en efterfølger blandt Brødre som han gættede på ville sige, nej tak, i jagten på at score en god mængde af Jacobsens produkter.
Det er den egentlige grund til dette oplæg.
 
Efter nøje overvejelse er arbejdsgruppen kommet til følgende konklusion:
 
  • Foreningens oprindelige synspunkt, at alle skulle have mulighedden for at præge Brødrene aktiviteter, ved at bestride Formandsposten, er stadigt det der skal stræbes efter.
 
  • Den måde der foretages efterspørgelse af nye Formænd, bevirker jo ganske automatisk at man når hele Broderskaren igennem.
 
  • Nu ligger det jo sådan at der er mange Brødre der gennem tiden har bedt sig fritaget for at modtage posten.  De grunde der har været for dette, kan have været af midlertidig karakter, f.eks. arbejdsmæssigt.
 
  • Med hensyntagen til ovenstående, skal alle der ikke har været Formænd, spørges igen, før en tidliger Formand kan genudpeges.
 
 
Med Broderlig hilsen
 
 
Axel og Erik
09 Marts 2001
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu